Skip to main content

Servei de creació de còdigs QR.

A part de per una pàgina web podem crear còdigs QR amb tota la informació de la teva targeta.

Quan s’scaneixi amb una app de lectura de QR’s, es crearà un contacte nou amb totes les dades.

codig QR